Биз жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулдугунун түзүлүш тарыхы

Кыргызстан менен Түркия ортосундагы эл аралык консулдук мамилелер бир туугандык, достук мүнөздү алып, тарыхый биримдикке, тилге жана маданиятка негизделген.

Стамбул шаарындагы башкы консулдук 1994-жылдын 2-декабрында Кыргыз Республикасынын Президентинин №УП-311 Жарлыгы менен түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулдугунун жетекчилери:

1. САРБАГЫШЕВА Дильде Бейшеновна 1995-жылдан 2005-жылга чейин;
2. КАЗАКБАЕВ Руслан Айтбаевич 2005-жылдан 2009-жылга чейин;
3. АРСТАНБАЕВ Мирлан Есенович 2009-жылдан 2014-жылга чейин;
4. ТУЛЕБЕРДИЕВ Ренат Темирбекович 2014-жылдан 2016-жылга чейин.