1xbet para yatirmaimplant

Государственный Гимн

Гимн утверждён постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан от 18 декабря 1992 года.
Слова: Ж.Садыкова, Ш.Кулуева
Музыка: Н.Давлесова, К.Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Алатоосун мекендеп,
Сактап келди биздин атабабалар.

Кайырма:
Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап, урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.