1xbet para yatirmaimplant

ЗАГС иштери

Никеге турууну каттоо:

Никеге туруучулар никеге туруу үчүн төмөндөгү документтердин тизмесин алып келиши керек:

  • Никеге туруучулардын жарактуу паспорту (1994-жылкы үлгүдөгү ЖЖП., 2006-жылкы үлгүдөгү ЖЖП);
  • Туулгандыгы тууралуу күбөлүк, же ички паспорт (ID-картасы);
  • КР ЖЖП Республикалык архивинен бекитилген үлгүдөгү маалым кат, (Бишкек ш., Эркиндик бульвары 27);
  • Түркияда туруктуу жашоо укугу (ikamet tezkeresi)
  • Бекитилген үлгү боюнча толтурулган анкета (1-тиркемени кароо)

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын үй-бүлө жана нике жөнүндө кодексине ылайык, нике арыз берилгенден кийин 30 күн өткөн соң катталат. Бардык документтердин түп нускасы өткөрүлөт.

 

 

Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү каттоо:

Баланын туулгандыгын каттоо үчүн жана туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн, ата -эне төмөнкү документтердин тизмесин бериши керек:

  • Никеге туруучулардын жарактуу паспорту (1994-жылкы үлгүдөгү ЖЖП., 2006-жылкы үлгүдөгү ЖЖП);
  • Туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, же ички паспорттору (ID-картасы);
  • Түркияда туруктуу жашоо укугу (ikamet tezkeresi)
  • Баланын туулгандыгы тууралуу медициналык картасы (медицина мекемесинен)
  • Такталган үлгү боюнча толтурулган анкета (2-тиркемени кароо)

Эскертүү: баланын туулгандыгы тууралуу каттоо үчүн ата-эненин болушу керек. Бардык документтердин түп нускасы өткөрүлөт.