1xbet para yatirmaimplant

Консулдук каттоо

Консулдук каттоо жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы Башкы консулдугу анын консулдук аймагында жашап келген Кыргызстандын жарандарынын эсебин жүргүзөт.

Кыргызстандын Турциядагы узак мөөнөттөгү кызмат иш сапарындагы, жана консулдук аймактагы жеке иштери менен барган (окуу, дарылануу, контракт менен иштөө, ишкердик иш чаралар менен, туугандарга конокко баруу жана башка жеке иштер) жарандар консулдук каттоого алынат.

Кыргыз Республикасынын сыртта жүргөн жарандардын укугун мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын жана укугун коргоо, Кыргызстандын жарандарын Башкы консулдук тарабынан натыйжалуу тейлөө максатында Консулдук каттоо иш жүзүнө ашат.

Сиздин Түркияда  экендигиңиз тууралуу Башкы консулдукта маалыматтын болгондугу мисалы, чоң иш чаранын өтүшү тууралуу билдирүүлөр (шайлоолор), өзгөчө кырдаалдарда (жакындары менен байланыштырууга жарда берүүдө) жана башка учурларда жардам бериши мүмкүн.

 

Чет өлкөдө жашоо үчүн жарандарды консулдук каттоого алуу жана каттоодон чыгаруу

Кыргыз Республикасынын консулдук аймакка жашоого келген жарандарын консулдук каттоого орнотуу ыктыярдуу негизде ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык  каттоого туруу тууралуу арызды ишке жарамдуу жаран бере алат. Ошол эле жаран жанындагы  жашы жетиле элек балдардын атынан да арыз берет.

Консулдук каттоого туруу үчүн, Башкы консулдукка (Элчиликке) жеке өзү келип, төмөндөгү документтерди бериши керек:

  • Кыргыз Республикасынын ички жарандык паспорту (ID-карточкасы)
  • Жарактуу чет өлкөгө чыгуу паспорту
  • Түркияда туруктуу жашоого уруксат (ikamet tezkeresi)

Каттоого турган учурда жарандар бекитилген формада каттоо карточкасын бир нускада  толтуруп жана эки сүрөтү менен тапшырат. Чет өлкөгө чыгуу паспортуна “Каттоого турду” штампы (күнү, колу, мөөр)”коюлат.

Консулдук аймакта жашаган жарандарды каттоодон чыгаруу  алардын арызы боюнча ишке ашырылат. жана чет өлкөгө чыгуу паспортуна “Каттоодон чыкты” штампы (күнү, колу, мөөр) коюлат.